KOMUNIKAT ZARZĄDU RODZINY JAZŁOWIECKIEJ

W dniu 15 grudnia 2018 r., po spotkaniu opłatkowym Rodziny w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, odbyło się zebranie członków Rodziny Jazłowieckiej, kończące kadencję Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu za okres kadencji lat 2016-2018 i dokonali wyboru jej władz w osobach: P. Jan Gromnicki - Prezes, PP. Marek Dragan i Andrzej Nowarski - jako V-Prezesi, oraz PP. Marek Babulewicz, Paweł Fedor, Stefan Gromnicki i Maciej Kupidura - Członkowie Zarządu. Członkami Komisji rewizyjnej zostali wybrani: PP. Tomasz Nowak, Janusz Zaczyński i Maria Żółtowska. Członkiem Honorowym Rodziny wybrano Pana Krzysztofa Kunachowicza, dotychczasowego V-Prezesa Rodziny, syna Dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po dyskusji, przyjęto plan pracy na rok 2019.
 
Zarząd Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich