Spotkanie Opłatkowe Rodziny Jazłowieckiej 2018

W dniu 16 grudnia w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się spotkanie wigilijne Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Obok licznie zgromadzonych członków Rodziny Jazłowieckiej, obecni byli również członkinie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, delegacje Oddziału w barwach 14 Pułku UJ Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa, Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku z Lubniewic i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Wrocławia a także kompania honorowa 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego wraz z grupą oficerów i podoficerów. Szczególnym gościem był Minister do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, który uhonorował Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek oraz Rodzinę 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Medalem Pro Patria. W imieniu Rodziny Jazłowieckiej medal odebrał prezes Jan Gromnicki.
Po meldunku wojskowym przed Szymanowskim klasztorem który odebrała Matka Wawrzyna, odbyła się uroczysta Msza Święta. Następnie Siostry podjęły zgromadzonych gości kolacją wigilijną, rozpoczętą życzeniami Matki Przełożonej. Zwieńczeniem spotkania w Szymanowie było krótkie zebranie członków Rodziny Jazłowieckiej w auli klasztoru.