PRZEKAZANIE PROPORCA

W dniu 7 października 2018 roku, podczas Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży szkoły oraz ich rodziców, przekazany został uroczyście do ołtarza kaplicy Klasztoru, proporzec w żółto - białych barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, jako spełnienie intencji ustalenia z lat 1930-tych ówczesnej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Niepokalańskiego, Matki Dobrowolskiej, Dowódcy 14 Pułku płka. Godlewskiego i Prezeski Koła Wychowanek Jazłowieckich, hr. Łubieńskiej o obecności emblematów Pułku we wszystkich kaplicach klasztorów niepokalańskich. Proporce Pułku zdobiły dawnej ołtarz w Jazłowcu, obecnie - ofiarowane przez weteranów Pułku w Szymanowie. Ponadto w klasztorach w Wałbrzychu przekazane przez wrocławskie Stowarzyszenie im. 14 Pułku i Burakowie - Wrzosowie, przez Rodzinę Jazłowiecką. Odbierająca proporzec, Przełożona Klasztoru, Siostra Maria Gabryela, przy udziale Dyrektorki Szkoły, Siostry Marii Leonardy, zapewniła że zostanie on umieszczony obok ołtarza, u stóp obrazu Błogosławionej Założycielki Zgromardzenia Matki Marceliny Darowskiej. W procesji z darami przekazali go: w imieniu 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu, kpt./rtm., Bartosz Smoter i por. rez. Szef Grupy Rekonstrukcyjnej w barwach Pułku Marek Babulewicz, w mieniu Rodziny Jazłowieckiej Państwo Anna i Wojciech Kupidura oraz reprezentująca Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckiej Pani Barbara Ciszewska. Po Mszy św. Prezes Rodziny Jazłowieckiej podziękował Siostrom, Przełożonej Klasztoru i Dyrekcji Szkoły za przyjęcie proporca, umożliwiając tym samym realizację ongisiejszego ustalenia o co upominała się też wielokrotnie Śp Siostra Grażyna Jordan. Wyraził też przekonanie że będzie on przypominał o modlącym się w kaplicy o walecznych Ułanach Jazłowieckich oraz o bliskich relacjach i związkach między Zgromadzeniem Niepokalańskim i Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, w okrągłą rocznicę jego powstania. Łączył je przecież także kult Jazłowieckiej Pani. W pięknym, patriotycznym w treści przemówieniu, Pani Marta Mieszkowska, Prezes(ka) KZJ przypomniała o ważnym kontekście tego wydarzenia jaką jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz potrzebie jedności naszych środowisk w obliczu współczesnych zagrożeń dotykających naszą Ojczyznę.