Komarów 2018

W dniach 22-24 sierpnia 2018 roku odbyły się IX Manewry Kawalerii pod Komarowem. Wśród trzech plutonów, w skład których weszli reprezentanci barw większości pułków przedwojennej kawalerii znalazł się także pluton praktycznie w całości składający się z ułanów w barwach jazłowieckich (wsparty dwoma szwoleżerami). Pluton wyróżniał się jednolitością umundurowania (zwłaszcza w ramach sekcji), sprawnym dowodzeniem i precyzyjnym wykonywaniem poleconych zadań. To też nie ma co się dziwić, nasz dowódca – Andrzej Bury – objął dowództwo składającego się z tych 3 plutonów szwadronu w zastępstwie kontuzjowanego Kamila Kubaczyńskiego, reprezentującego barwy 25 pułku ułanów wielkopolskich.

Bartłomiej Szeląg