UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA UTWORZENIA 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH

Uroczyste obchody 100-lecia utworzenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

 

Konferencja naukowa „100 - lecia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich”

Obchody 100 rocznicy utworzenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Warszawie zainaugurowano Konferencją Naukową, organizowaną przez Instytut Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. Gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego i Rodzinę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. W jej programie autorzy referatów przedstawili dzieje 14 Pułku z uwzględnieniem szerszego kontekstu wydarzeń lat 1917/1918, tj. końca I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, na tym tle okoliczności powstawania, początkowo w ramach oddziałów „białej” armii rosyjskiej, z czasem samodzielnych, oddziałów Wojska Polskiego. Oraz problemów organizacyjnych w ramach niechętnych czasem formacji rosyjskich i pomocnych, jakkolwiek często samych zazwyczaj w trudnej sytuacji będących, interwencyjnych wojsk francuskich. Ponadto wybrane ważniejsze wydarzenia z późniejszych dziejów wojennych Pułku. Prof. dr. hab. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego omówił dzieje „ Dzikiej Dywizji” gen. Żeligowskiego w ramach której powstał późniejszy Pułk Jazłowiecki. Mgr Michał Przybylak z Akademii Sztuki Wojennej, bój pod Jazłowcem od której Pułk otrzymał swoją nazwę a dr Daniel Koreś z IPN we Wrocławiu przedstawił charakterystykę pierwszego dowódcy 14 Pułku, mjra/gen. Konstantego Plisowskiego. Płk. dr. hab. Juliusz Tym, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej ASW omówił przebieg bitwy z Armią Budionnego pod Brodami w 1920 r. która zdaniem Autora zapoczątkowała jego klęskę. Mgr Paweł Rozdżestwieński pokazał film z rekonstrukcji bitwy w pod Łomiankami i w Puszczy Kampinoskiej zakończonej szarżą, mającą odniesienie do szarży 14-go Pułku pod Wólką Węglową. Dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego omówił historię drużyn harcerskich które przejęły tradycję 14 Pułku a mgr Jan Gromnicki, prezes Rodziny Jazłowieckiej, działalność Kół Pułkowych i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, od lat 1930-tych do współczesności. Ppłk dr Jacek Lasota przedstawił przebieg przejmowania tradycji przez 12 Brygadę Zmechanizowaną (d. Kawalerii Pancernej) i Pułk Czołgów, dzisiejszy 14 Batalion Ułanów Jazłowieckich z Stargardu. Szczególnie ostatni referat wywołał dyskusję z udziałem uczestników tych wydarzeń. Udział w konferencji wzięli członkowie Rodziny Jazłowieckiej i osoby zainteresowane historią wojskowości, a co najważniejsze liczni oficerowie Wojska Polskiego z Garnizonu Warszawa i 14 Batalionu Jazłowieckiego.

 

Uroczystość w dniu święta 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z okazji 100-lecia utworzenia pułku

Obchodzona była w Warszawie w dniu 15 lipca 2018 r., pod Patronatem Honorowym Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka. Organizatorami jej były: Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Wojska Polskiego, 14 Batalion Ułanów Jazłowieckich, Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku UJ. Rozpoczęła ją Msza św. w Kościele Zbawiciela odprawiona przez Ks. Komandora Janusza Gołąba z Duszpasterstwa Wojskowego w obecności przedstawicieli organizatorów, Wojska Polskiego - oficerów z Garnizonu Warszawa i 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z jego Sztandarem, Oddziałów Kawalerii Ochotniczej w barwach 14 Pułku UJ z Sandomierza, Lubniewic i Sochaczewa, zaproszonych gości i członków Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z całej Polski. Następnie uczestnicy udali się pod Pomnik Jazdy Polskiej, gdzie po powitaniu przez V- Prezesa Rodziny Jazłowieckiej P. Płka Marka Dragana i przemówieniu P. Ministra J. J. Kasprzyka odbyła się część uroczystości z ceremoniałem wojskowym w wykonaniu Kompanii Honorowej 14 Batalionu UJ, przy udziale ułanów z Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego z Garnizonu Warszawa. Po odegraniu Hymnu Polskiego odbył się Apel Pamięci w którego treści wspomnieni były dowódcy i polegli w bitwach i potyczkach lat 1918/1919/1920 i 1939/1946 Żołnierze 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Uroczystość zakończyła salwa honorowa, melodia „Śpij Kolego” w wykonaniu trębacza Garnizonu, odegrany też został Hymn 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Mimo ostatnio zmiennej pogody, dopisała ona w tym dniu podczas uroczystości. Kolejna jej część odbyła się w Muzeum Wojska Polskiego z udziałem Kompanii Honorowej z 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, również z ceremoniałem wojskowym. Po oddaniu czci Sztandarom - 14 Pułku znajdującego się w zbiorach Muzeum Pułku i nowo otrzymanemu sztandarowi 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, przemówieniu Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dr Adama Buławy, odczytany został rozkaz D-cy 14 Batalionu UJ, P. ppłka Piotra Balona o przyznaniu Krzyży Batalionu Weteranom Pułku oraz innym osobom, które wręczył P. Płk. dr hab. Juliuszowi Tymowi i P. Andrzejowi Kunachowiczowi, synowi Dowódcy 14 Pułku i V-Prezesowi Rodziny Jazłowieckiej. Następnie dr hab. Juliusz Tym, Profesor Akademii Sztuki Wojennej, omówił najważniejsze epizody z dziejów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, po czym Janek G. potomek trzech Ułanów Jazłowieckich odczytał relację Gen. Antoniego Grudzińskiego, uczestnika szarży 14 Pułku w drugim dniu bitwy pod Jazłowcem. Uczestnikami uroczystości, poza organizatorami, oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego, byli przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, stowarzyszeń pułkowych oraz członkowie rodzin Ułanów Jazłowieckich z całej Polski - Rodziny Jazłowieckiej.

Na zakończenie Prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich podziękował współorganizatorom i uczestnikom uroczystości, szczególnie Szefowi Urzędu DSKiOR i Dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego oraz Ich współpracownikom, Dowódcy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, jego Oficerom i Żołnierzom oraz wszystkim uczestnikom za wysiłek organizacyjny i udział w obchodach rocznicy, ważnej dla wszystkich środowisk związanych z tradycją 14 Pułku lecz szczególnie dla pamięci o 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i Jego Żołnierzach. Uczestnicy konferencji oraz uroczystości w dniu 15 lipca br. mieli okazję wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Następnie Urząd DSKiOR zaprosił wszystkich na poczęstunek.

 

Uroczyste święto 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich w dniu święta pułkowego w 100-lecie utworzenia pułku.

Uroczyście obchodzona była rocznica utworzenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w siedzibie 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie w dniach 6-7 lipca br., podczas której Batalion otrzymał Sztandar, będący kopią sztandaru 14 Pułku, znajdującego się w muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zostaną wszyte w jego płat nici pierwszego sztandaru Pułku, ufundowanego przez Wychowanki Jazłowieckie, wręczonego Pułkowi przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu 6 lipca o godzinie 21.00 odbyła się pod Pomnikiem Ułanów Jazłowieckich zmiana warty i Apel Pamięci. Główna część uroczystości w dniu 7 lipca, po Mszy św. w kaplicy koszar, zgromadziła na Placu Apelowym Batalionu, licznie przybyłych oficerów - w tym trzech generałów, z 12 Dywizji i 12 Brygady Zmechanizowanej oraz innych jednostek Wojska Polskiego, dawnych dowódców i oficerów Batalionu z rodzinami, przedstawicieli władz powiatu i miasta Stargardu (fundatora sztandaru), grupę sióstr Niepokalanek z Przełożoną Generalną Zgromadzenia, Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (współfundatora sztandaru), rodzin oficerów i żołnierzy Batalionu oraz zaproszonych gości. Po uroczystym wręczeniu sztandaru, którego Rodzicami Chrzestnymi byli Matka Maria Wawrzyna, Przełożona Generalna Sióstr Niepokalanek i Pan Adam Gajda, Prezes środowiska ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego w imieniu Weteranów Pułku i odczytaniu rozkazów Dowódców 12 Brygady i Batalionu o wyróżnieniach i odznaczeniach Krzyżem - Znakiem Batalionu jego żołnierzy, Weteranów Pułku i osób zasłużonych dla tradycji pułkowej w Batalionie, odbył się uroczysty apel oraz defilada Batalionu na czele z nowym sztandarem. Rodziny żołnierzy i społeczeństwo Stargardu zaproszeni zostali na piknik w obszarze przyległego placu ćwiczeń, połączony w pokazem sprzętu i wyszkolenia żołnierzy Batalionu. Spotkanie na Placu musztry oraz w siedzibie Batalionu były okazją do złożenia gratulacji i życzeń Batalionowi na ręce jego Dowódcy, Pana pułkownika dypl. dr Piotra Balona oraz wręczenia okolicznościowych podarunków.

Święto pułkowe Chorągwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej i Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku Ułanów Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego

Święto odbyło się tradycyjnie w dniu 15 czerwca br. w rocznicę przekroczenia przez Pułk granicy Polski pod Śniatyniem w 1919 roku. Po defiladzie Grupy Rekonstrukcyjnej Ośrodka w barwach 14 Pułku, odbył się na Rynku Starego Miasta Apel Poległych oraz inscenizacja wkroczenia Pułku w granice Polski a następnie pokazy kawaleryjskie i piknik żołnierski oraz spotkanie gości, w tym rodzin Ułanów Jazłowieckich. ŚWIĘTO PUŁKOWE obchodzone też było we Wrocławiu przez Stowarzyszenie im. w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Mszą św. w Kościele OO. Salezjanów oraz pokazami kawalerii ochotniczej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 

Zawody konne o nagrodę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Strzegomiu

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2018 roku w Ośrodku Sportu Konnego w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, dawnym Państwowym Stadzie Ogierów, wznowiono z okazji 100-lecia 14 Pułku nagrodę imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich dla najlepszego jeźdźca konkursów, którą otrzymała tym razem jeżdzczyni z Szwecji. Nagrodę na zaproszenie organizatorów wraz z jej fundatorem, wręczała Pani Elżbieta Gromnicka z d. Godlewska, córka oficera Pułku, b. pracownik Państwowej Hodowli Zarodowej Koni. Dobre miejsce w konkursach zajął też prawnuk Ułanów Jazłowieckich - dwu oficerów Pułku, Aleksander Kadłubowski. Zarząd Stowarzyszenia Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.