Spotkanie Opłatkowe 2016

W dniu 17 grudnia w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się spotkanie wigilijne Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Miało ono przebieg szczególnie uroczysty, ponieważ środowisko ŚZŻAK 3 Obszaru Lwowskiego we Wrocławiu, postanowiło przyznać na sztandar 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego, swój Krzyż II Obrony Lwowa. W związku z tym do Szymanowa przyjechała kompania honorowa Batalionu w sile plutonu ze swym sztandarem, pełniącym obowiązki Dowódcy Batalionu, majorem Piotrem Balonem, kapitanem Maciejem Paulem i liczną grupą oficerów i podoficerów.
 
Obecni byli, obok licznie zgromadzonych członków Rodziny Jazłowieckiej, również: członkinie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego z PP. Prezeskami Martą Mieszkowską i Barbarą Ciszewską, delegacje: Oddziału w barwach 14 Pułku UJ Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa, 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, 3 Obszaru Lwowskiego AK, Związku Oficerów Rezerwy im. Marsz. J. Piłsudskiego z Poznania i Konina, i in. stowarzyszeń kawaleryjskich oraz leśników Kampinoskiego Parku Narodowego.
 
 
 
Fot. W.Kupidura

Po meldunku delegacji Batalionu i stowarzyszeń złożonego Matce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek przed  budynkiem  klasztoru, nastąpiła dekoracja sztandaru Batalionu  Krzyżem AK II Obrony Lwowa, przez Prezesa środowiska, p. Adama Gajdę, po czym uczestnicy udali się do Sanktuarium M.B. Jazłowieckiej. Mszę św. odprawił oraz homilię wygłosił O. Józef Rejch, franciszkanin, mieszkający  za młodu na warszawskim Czerniakowie, autor publikacji wspomnień o żołnierzach (m.in. 14 Pułku), broniących Warszawy we wrześniu 1939 roku. Uczestników powitała w serdecznych słowach Matka Przełożona Generalna Zgromadzenia, Maria Wawrzyna Chwedoruk.
 
Podczas kolacji wigilijnej w sali jadalnej szkoły, którą podjęły nas Siostry w liczbie ponad stu osób, rozpoczętej życzeniami Matki Przełożonej, wysłuchaliśmy też koncertu kolęd w wykonaniu trębacza Batalionu oraz złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
 
 
Fot. W.Kupidura
 
Następnie w auli klasztoru odbyło się krótkie  zebranie Rodziny Jałowieckiej, podczas której jej prezes  poinformował o najbliższych zamierzeniach jej Zarządu oraz w jej imieniu przekazał upominki świąteczne (wydawnictwa książkowe) Siostrom,  Batalionowi i zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom, po czym uczennice szkoły wykonały dla nas piękny spektakl jasełkowy.