Lesław Kukawski

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego br. zmarł ŚP. Lesław Kukawski, Członek Honorowy Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, autor licznych zasadniczych publikacji z dziedziny historii Jazdy Polskiej i in. Urodzony w 1930r., Lwowianin, absolwent Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. inż. zootechnik, w młodości harcerz, wielki Polak i patriota.

Pogrzeb odbył się 20 lutego br w Trzciance Lubuskiej.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Rodziny Jazłowieckiej