Józefa Węgierska

Rodzina Jazłowiecka z żalem przyjęła wiadomość o śmierci śp. Józefy Węgierskiej, wieloletniej naszej Członkini, Małżonki kpt. Jerzego Węgierskiego, dowódcy szwadronu Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Biłkach pod Lwowem, więźnia łagrów sowieckich, po wojnie profesora Politechnik w Gliwicach i Warszawie, historyka lwowskiej Armii Krajowej. Jako sybiraczka, po powrocie doi Polski i zawarciu małżeństwa z Profesorem, przez wiele lat wspierała małżonka w jego pracach historycznych , działaniach kombatanckich, dla pamięci o lwowskiej Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych oraz pracach naukowych. Wspaniała Polka i Patriotka, dbająca o wychowanie młodych pokoleń w duchu tradycji niepodległościowej i pamięci o Kresach. Po śmierci męża zamieszkiwała o córki w Bielsku Białej, gdzie zmarła w dniu 15 stycznia 2024 roku. Pochowana 20 stycznia w grobie rodzinnym na Cmentarzu p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej. Rodzinie śp. Pani Józefy, składamy wyrazy głębokiego współczucia. Ciekawa rozmowa z p. Józefą zrealizowana przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z lutego 2022 dostępna jest pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=jEjjNdvmvmg&t=1s