Medal Pro Bono Poloniae

Podczas tegorocznego spotkania opłatkowego w Szymanowie Rodzina Jazłowiecka została odznaczona medalem Pro Bono Poloniae. W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych. Medal z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka odebrał prezes Rodziny Jazłowieckiej - Marek Dragan.