List Ministra Jana Józefa Kasprzyka

Szanowni Państwo,
zamieszczamy przesłanie od Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych skierowane do uczestników tegorocznego Święta Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie w dniach 13-15 lipca.