Opłatek Rodziny Jazłowieckiej w Szymanowie – 17 grudnia 2022 r.

W mroźny, śnieżny poranek, dnia 17 grudnia bieżącego roku, Rodzina Jazłowiecka gościła w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie na corocznym wigilijnym opłatku. Po przybyciu zaproszonych gości, Matka Generalna Siostra Leticja, w asyście dowódcy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich p. pułkownika Daniela Pawlaka, przyjęła meldunki od stojących w szyku na zbiórce przez gmachem Klasztoru, pocztów sztandarowych i grup „Aby tradycji stało się za dość”. Kolejno swoją obecność zameldowali: poczet 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Wrocławia, Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, Grupa Rekonstrukcyjna 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa oraz Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski. Po meldunku i pozdrowieniu delegacji mundurowych przez Siostrę Leticę „Czołem Ułani!”, kawalerzyści gremialnie odpowiedzieli bojowym okrzykiem: „Czołem Matko Generalna!”.
Po zakończeniu powitania i zbiórki, zebrani udali się do kaplicy klasztornej na uroczystą Mszę Świętą odprawioną przez kapelana Klasztoru Sióstr Niepokalanek. Podniosłe i patriotyczne kazanie nawiązujące do Ewangelii wg. Św. Mateusza, o rodowodzie Jezusa Chrystusa, przypomniało wszystkim jak ważna i dziś jest pamięć o przodkach i historycznych wydarzeniach z życia naszej ojczyzny. Celebrans podkreślił znaczenie więzi pomiędzy Siostrami Niepokalanego Poczęcia, a Ułanami Jazłowieckimi. Nie tylko w wymiarze duchowym poprzez ciągłą  modlitwę i pamięć, ale jak to bywało dawniej także „fizycznym” wsparciem w wyżywieniu i opiece medycznej strudzonych bojem Ułanów. Słowa uznania ksiądz wyraził również w kierunku Batalionu i grup rekonstrukcyjnych, którzy swoją działalnością zakorzeniają pamięć historyczną w świadomości młodego pokolenia Polaków. Msza zakończyła się odśpiewaniem Modlitwy Ułana Jazłowieckiego.
Kolejnym elementem spotkania były - występ artystyczny w auli klasztornej - Jasełka Bożonarodzeniowe, przygotowane przez wychowanki Liceum Sióstr Niepokalanek, które w przerwach od nauki do matury, zdążyły wystawić tradycyjne świąteczne przedstawienie.
Po doznaniach artystycznych miał miejsce następny etap spotkania u Sióstr Niepokalanek, mianowicie zaplanowana wspólna wieczerza wigilijna, przygotowana w obfitości i pełnej krasie smaków, przez grono sióstr. Wspólne przełamanie się opłatkiem, poprzedzone zostało czytaniem Ewangelii wg Św. Mateusza o Narodzeniu Pańskim. Po tym, Siostra Leticja - Matka Generalna Zgromadzenia złożyła wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe, wyrażając radość z obecności wszystkich delegacji, po raz pierwszy od czasów pandemii. Do życzeń dołączył się Prezes Rodziny Jazłowieckiej p. Marek Dragan składając zebranym zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, w szczególności żołnierzom z Batalionu, którzy dzielnie strzegą od kilku miesięcy granic Rzeczypospolitej a także tym przebywającym, w tym trudnym czasie na zagranicznych misjach poza Ojczyzną i w rozłące od ich rodzin. Pani Marta Mieszkowska, z Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, życzyła z kolei wytrwałości w kultywowaniu tradycji pułkowych.
Ostatnim etapem tego dnia było wspólne spotkanie członków i sympatyków Rodziny Jazłowieckiej w Sali spotkań Klasztoru. Na rozpoczęcie obrad, tradycyjnie wybrzmiał dumny Marsz 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, po którym Prezes Rodziny podziękował wszystkim przybyłym za obecności i obdarowanie zaufaniem go po niedawnych lipcowych wyborach. W uznaniu zasług dla Rodziny i spraw Pułkowych, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Rodziny Jazłowieckiej z 10 lipca 2022 r., p. Janowi Gromnickiemu wręczono dyplom Honorowego Prezesa Rodziny Jazłowieckiej. Kolejne wyróżnienie otrzymała również za wolą Walnego Zebrania Rodziny Jazłowieckiej Matka Generalna Siostra Leticja, otrzymując nadany tytuł Honorowego Członka Rodziny Jazłowieckiej. W dalszej części spotkania, Prezes Dragan krótko zreferował dotychczasowe działania Zarządu i zarysował plany działania Rodziny Jazłowieckiej na kolejne miesiące. Podczas spotkania p. Marcin Gromnicki wspomniał o pozytywnych wiadomościach z Jazłowca, gdzie Siostry Niepokalanki z kierującą tam pracą, pomimo trudnych warunków bytowych, goszczą uchodźców wojennych z Charkowa. Pan Andrzej Bury z Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego zdał relację z działalność swojej grupy rekonstrukcyjnej  w ostatnim roku, w którym najważniejszym wydarzeniem było odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem. Obecni tam ułani reprezentujący barwy 14 Pułku Ułanów, byli wyróżniającym się pododdziałem konnym, co potwierdził również p. Michał Dardziński ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Wrocławia , uczestnik tego wydarzenia. Zaznaczył on, że jako jedyni ruszyli do szarży w składnym szyku poprzedzając ją „Modlitwą ułana”. Po nim w kilku zdaniach opowiedział o działaniach Grypy rekonstrukcji Historycznej 14 PUJ z Sochaczewa Marek Babulewicz- członek Zarządu RJ. W trakcie spotkania głos zabrało kilka osób informując lub wnioskując o podjęcie ciekawych inicjatyw w ramach działań Rodziny, w tym specjalnego oznakowania Grobów Ułanów Jazłowieckich na cmentarzach wojennych. Spotkanie zakończyło się po żołnierskiej odprawie Pana Prezesa, choć kuluarowe rozmowy trwały jeszcze długo…
.
Zdjęcia: "GRH 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa"