Krzysztof Kunachowicz

Zarząd Stowarzyszenia Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z głębokim żalem przyjął wiadomość o odejściu do wieczności, w dniu 1 listopada br., śp. Pana Krzysztofa Kunachowicza, członka - założyciela Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i jej wieloletniego Wiceprezesa oraz Członka Honorowego. Jego odejście, stanowi niezwykle bolesną stratę dla nas Wszystkich, zwłaszcza dla Małżonki oraz Najbliższej Rodziny stratę, która jest trudną do przyjęcia wiadomością. Śp. Krzysztof Kunachowicz, syn Dowódcy 14 Pułku UJ w latach 1931 - 1936, aktywny uczestnik działań krajowego środowiska byłych żołnierzy 14 Pułku Ułanów, szczerze i bezgranicznie był zaangażowany w działalność Rodziny Jazłowieckiej od jej założenia. Jego ogromny wkład pracy oraz stała gotowość i niezawodność w niesieniu pomocy organizacyjnej, a także rzeczowe oraz dojrzałe w sądach i wiedzy rady przyczyniły się do powstania i ugruntowania organizacyjnego Rodziny Jazłowieckiej. Przez całe życie był wielce oddany w kontynuowanie dzieła upamiętniania i kontynuowania dziedzictwa 14 Pułku, zwłaszcza w przekazaniu i umacnianiu tradycji lwowskiego Pułku wśród młodzieży harcerskiej, a zwłaszcza żołnierzy, najpierw 1 batalionu czołgów im. 14 PUJ, a następnie 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie. Wraz z odejściem, Pan Krzysztof pozostawił smutek i żal, ale również naszą wdzięczność za pracę i pomoc w dziele, aby tradycja Pułku nie zginęła. Jego pamięć pozostanie żywa w Rodzinie Jazłowieckiej na zawsze. Jego zaangażowanie w pracę na rzecz kultywowania i upamiętniania tradycji kawalerii polskiej wychodziło na szersze forum, gdyż wiązało się także z działalnością na rzecz weteranów i rodzin 20 Pułku Ułanów z Rzeszowa, którego również dowódcą  był Jego Ojciec płk Andrzej Kunachowicz w latach 1936 – 1939 r. - oddziału, z którym Jego Ojciec odbył Kampanię wrześniową 1939 r.
Ze smutkiem informujemy, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się pożegnalną Mszą św., za duszę Pana Krzysztofa Kunachowicza, o godzinie 12.00, w dniu 7 listopada br. (poniedziałek), w Kościele Parafialnym w Jakubowie - pow. Mińsk Mazowiecki, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz parafialny.
W imieniu Rodziny Jazłowieckiej
Prezes Zarządu Marek Dragan płk rez.