Adam Gajda

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na Wieczną wartę dniu 22 maja br., Śp. Adama Gajdy, ostatniego Żołnierza Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej, lwowskiego harcerza, od 1943 roku członka Plutonu „Grunwald” Szarych Szeregów oraz konspiracyjnego „Aster 14”, łącznika m.in. z Oddziałami Leśnymi Armii Krajowej Dzielnicy Południowo - Wschodniej Lwowa, uczestnika Akcji „Burza” we Lwowie w walce z Niemcami o wyzwolenie Miasta Zawsze Wiernego. Aresztowany następnie przez bolszewików wraz z rodziną, po ucieczce i przedostaniu się do Polski, współpracował nadal ze swoimi środowiskami, blisko związany jako przyjaciel a z czasem następca swego dowódcy Władysława Załogowicza, ps. „Felek”. Opiekun sztandaru swojej jednostki Armii Krajowej, członek Kapituły Krzyża II Obrony Lwowa, Prezes Środowiska Obszaru Lwowskiego ŚZŻAK we Wrocławiu, wspierał działalność grupowań i stowarzyszeń związanych z kresowymi środowiskami Armii Krajowej. Jako członek i potomek rodziny Ułanów Jazłowieckich, silnie związany z tradycją 14 Pułku, również z obecnym 14 Batalionem Ułanów Jazłowieckich, jako Ojciec Chrzestny Jego Sztandaru a także z Rodziną 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Gdy siły i zdrowie Mu pozwalały, był uczestnikiem uroczystości i spotkań w siedzibie Batalionu w Stargardzie oraz naszej Rodziny w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, gdzie dekorował Sztandar Batalionu Krzyżem II Obrony Lwowa i Warszawie. Człowiek wielkiej skromności głębokiej wiary i modlitwy, którą obejmował sprawy Polski, środowisk Kresowych i Jazłowieckich, swoich przyjaciół i wszystkich którym modlitwa była i jest potrzebna. A także wielkiej i owocnej pracy przy odbudowie i zachowaniu architektury Wrocławia, jako inżynier budownictwa. Zmarł po ciężkiej chorobie w Szpitalu Wrocławskim, wiadomość o Jego Odejściu wywarła silne wrażenie na nas wszystkich którzy Go znali i darzyli szacunkiem, jakkolwiek Jego postawa i skromność powodowały że nie zawsze był należycie honorowany. Uroczystość pogrzebową rozpocznie Msza św. w Kościele Św. Rodziny przy ul. Monte Cassino we Wrocławiu w dniu 26 maja br. o godzinie 12.30, zaś pogrzeb w grobie rodzinnym na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym.
Synowi i Rodzinie Pana Prezesa Adama Gajdy, nasza Rodzina Jazłowiecka składa wyrazy głębokiego współczucia, zapewniając o swojej wdzięcznej pamięci o Tym szlachetnym i skromnym Człowieku, Dzielnym Harcerzu Lwowskim i Żołnierzu!