Wielkanoc 2022

Z nadzieją która budzi wiara w Zmartwychwstanie Pańskie oraz siły ducha Narodu i Obrońców naszych granic, który nigdy nie zawiedli - w dniach świątecznych módlmy się o pokój między narodami i między nami! Wszystkim którym pozostają bliskie tradycje Kawalerii II-giej Rzeczpospolitej, naszym Przyjaciołom i Członkom, serdecznie i najlepsze życzenia świąteczne, składa Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.