Jadwiga Łamasz-Brzezińska

Rodzina Jazłowiecka poniosła kolejną wielką stratę, bowiem dnia 20 grudnia tego roku, na Wieczną Wartę odeszła Śp. Pani porucznik Jawiga Łamasz- Brzezińska, sanitariuszka, łączniczka i członek sztabu dowódcy Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich lwowskiej Armii Krajowej, ich żołnierz wraz z Ojcem i członkami rodziny, uczestniczka walk o wyzwolenie Lwowa a następnie o jego polskość. Niezłomny patriotyzm i wierność Ojczyźnie, przypłaciła wyrokiem sześciu lat łagrów sowieckich, których większość odbyła nie tracąc ducha i podtrzymując współwięźniarki w wierze i nadziei. Po uwolnieniu i ekspatriacji z rodzinnych Czyszek pod Lwowem, zamieszkała wraz z mężem i rodziną we Wrocławiu, czynnie uczestnicząc w działaniach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Klubu Żółtego Proporczyka - Koła Pułkowego 14 Pułku UJ a następnie Rodziny Jazłowieckiej. Od wielu lat walcząca ze zdrowiem, osłabionym w okresie uwięzienia, zawsze pełną optymizmu, głęboko wierząca, związana z tradycją grodu „Semper Fidelis” oraz swego 14 Pułku Ułanów oddana Polsce ale i ukochanym Bliskim, mężowi, dzieciom i wnukom. Oprócz pamięci członków rodziny, kolegów i przyjaciół, pozostawiła cenne opracowanie dziejów i losów swej rodziny i własnych. Pamięć o Pani Porucznik Jadwidze Brzezińskiej pozostanie wśród nas ale szczególnie w historii Obrońców Lwowa, żołnierzy Armii Krajowej i 14 Pułku Ułanów. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie! Rodzinie Jej, składamy wyrazy głębokiego współczucia! Pogrzeb Śp. Pani Jadwigi Brzezińskiej odbędzie się dnia 28.12 br. o godzinie. 10.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
Zarząd i członkowie Rodziny Jazłowieckiej
.