Wspomnienie

Rodzina Jałowiecka głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o niespodziewanej śmierci w dniu 23 listopada br., Śp. Profesora Romualda Schilda, wybitnego i cenionego uczonego, archeologa i geomorfologa, badacza starożytnych społeczeństw europejskich oraz afrykańskich, Egiptu i Tunisu (Nubii). Wieloletniego dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, członka Narodowej Akademii Stanów Zjednoczonych i honorowego członka towarzystw naukowych i instytucji zagranicznych. Jako Lwowianin z urodzenia i syn oficera 1 Pułku Ułanów Krechowieckich a następnie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich od początków jego istnienia, odznaczonego za wojnę bolszewicką Krzyżem VM V Kl. i innymi odznaczeniami, uczestniczył się czynnie w działania naszej Rodziny, uczestnicząc i przewodnicząc licznym naszym zebraniom. Jego wysoka kultura przy skromnym sposobie bycia powodowały że nie łatwo było rozpoznać w Nim powszechnie cenionego nie tylko w Polsce lecz w wielu krajach uczonego, nagrodzonego nie dawno prestiżową nagrodą Fundacji Nauki Polskej. Te cechy jego charakteru i sposobu bycia powodowały że we wszystkich środowiskach, poza należnym szacunkiem jako człowieka nauki, cieszył się powszechną popularnością i szacunkiem. Małżonce Pana Profesora, uczestniczce naszych wspólnych z Nim spotkań, ślemy wyrazy serdecznego i głębokiego współczucia.