Wiadomości z batalionu

Jak dowiedzieliśmy się z listu Pana Pułkownika Romana Łytkowskiego, został on z dniem marca br., mianowany Dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Hallera w Szczecinie w której składzie znajduje się m.in. 14 Batalion Ułanów Jazłowieckich. Zarząd Rodziny Jazłowieckiej przekazał w imieniu jej członków Panu Pułkownikowi gratulacje i życzenia powodzenia w dowodzeniu ta znakomitą Jednostką Wojska Polskiego!.