Ostatnie wiadomości

Z żalem zawiadamiamy że w ostatnim okresie zmarli Członkowie Rodziny Jazłowieckiej:

Śp. Maria Sosna - Tracz, lekarz medycyny, sanitariuszka Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich lwowskiej Armii Krajowej, początkowo NOW, uczestniczka Akcji „ Burza” po Lwowem. Powszechnie ceniona przez swoich podopiecznych w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim, gdzie zamieszkała i pracowała przez wiele lat po ekspatriacji z rodzinnych Czyszek pod Lwowem i ukończeniu studiów medycznych, wraz z rodziną. W czasie walk o wyzwolenie Lwowa z rąk niemieckich, zaznaczyła się i została wysoko oceniona przez kolegów i dowódców za swoją ofiarność i skuteczną pomoc rannym żołnierzom i ludności cywilnej. Po drugiej wojnie światowej czynna była w Klubie Żółtego Proporczyka - Kole Pułkowym Ułanów Jazłowieckich, Rodzinie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W uznaniu Jej postawy wojennej i działalności kombatanckiej, oraz zawodowej, odznaczona została Krzyżem Komandorskim OOP i wieloma innymi odznaczeniami. Zmarła w lipcu 2020 r. w Goleniowie i pochowana została na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym.

Śp. Wanda Turkowska z d. Plisowska, córka pułkownika Kazimierza Plisowskiego, brata pierwszego dowódcy i jego oficera 14 Pułku od jego początków, na Kubaniu i w Odessie, następnie dowódcy innych pułków, brygady „ Plis” i Samodzielnej Grupy Operacyjnej „ Polesie” w 1939 r. Po wkroczeniu do Polski armii sowieckiej 17 września 1939 r. zmuszona była wraz z rodziną do ukrywania się w rejonie Sanoka. Po zakończeniu wojny zamieszkała wraz z rodziną w Warszawie, uczestnicząc od początków w spotkaniach i działaniach środowisk kombatanckich swojego ojca. Po jego powrocie z emigracji w latach 1960 tych, w jej domu odbywały się spotkania oraz zebrania Warszawskiego Koła Ułanów Jazłowieckich i in. Jako wieloletni członek Rodziny Jazłowieckiej, uczestniczyła czynnie w jej działaniach, pełniąc też szereg funkcji w jej zarządzie. Wraz z siostrą Teresą Rosen, przyczyniła się do przyjęcia przez Brygadę Kawalerii Pancernej w Stargardzie, tradycji Podolskiej Brygadę Kawalerii. Po długiej chorobie, zmarła 18.11.2020 r. w Warszawie i pochowana została w grobie rodzinnym, na Cmentarzu Wolskim. 

Śp. Jadwiga Bindulska, córka Wachmistrza 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i oficera AK, Witolda Wilhelmi, prawnuczka ostatniego żyjącego (zm. w 1942r.) Powstańca Styczniowego. Wraz z siostrą Teresą i była czynnym członkiem Rodziny Jazlowieckiej, uczestnicząc w jej spotkaniach w Szymanowie, i in. Jako była harcerka Szarych Szeregów i oddana swojej pracy nauczycielka, była wielokrotnie wyróżniana i otoczona szacunkiem w Kostrzyniu Wielkopolskim, w którym rodzina osiadła po ekspatriacji w Kresów Wschodnich. Przyczyniła się szczególnie do patriotycznego wychowania i ukształtowania młodszych członków swojej rodziny jak również wielu pokoleń młodzieży. Dnia marca 2021 r. Zmarła dnia marca 2021 r. w Kostrzyniu WKP i pochowana została na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym.

Śp. dr Jerzy Adam Radomski, pracownik naukowych instytucji wojskowych, wykładowca UKSW i UJ. Jako historyk szczególnym zainteresowaniem obejm wał dzieje polskich instytucji, władz, organizacji i środowisk emigracyjnych czasu II wojny światowej, szczególnie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Oprócz licznych biogramów osób i osobistości, szczególnie licznych wojskowych, tematyce tej poświęcił szereg publikacji, w tym m.in. podstawowe dzieło, pt.: „Demobilizacja Polskich Sił zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951” (Kraków, 2009), zawierające opis i historię wszystkich jednostek wojskowych, lecz również współtworzonych przez nie organizacji, instytucji i szkół polskich. Opracowanie to przyjęte zostało i ocenione wysoko przez gremia specjalistów. Jako syn oficera 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, czynnie uczestniczył w działaniach Rodziny Jazłowieckiej, pełniąc w niej szereg funkcji. Zmarł w dniu 2 kwietnia 2021 r. i pochowany został w grobie rodzinnym obok zmarłej niedawno małżonki, na Cmentarzu Parafialnym w Otwocku.