Zmarła Śp. Red. Alicja Kasprzycka – Wierzbicka

Jak dowiedzieliśmy się z opóźnieniem, w początku lipca br., zmarła Śp. Redaktor Alicja Kasprzycka - Wierzbicka, Członek Rodziny Jazłowieckiej od jej założenia,  uczestniczka jej prac i działalności, m.in. w ramach jej Zarządu, Członek Redakcji naszego biuletynu „ Ułan Jazłowiecki”, autorka licznych opracowań i artykułów związanych z historią 14 Pułku i innych jednostek Kawalerii II Rzeczpospolitej. W tym również biogramów oficerów pułku, jego Dowódcy, gen. dyw. Klemensa  Plisowskiego, jego brata płka Kazimierza, oraz córki Teresy Rosen, określonej w jej ujęciu jako „Spadkobierczyni ułańskiej tradycji”. Ponadto licznych publikacji związanych z tematyką historyczno - wojskową, szczególnie kawaleryjską. Czynnie angażowała się również w działalność innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, szczególnie kawaleryjskich, lecz również ŚZŻAK i Związku Kombatantów, wspierając je szczególnie przez tworzenie i redagowanie biuletynów i innych publikacji. Zarząd londyńskiego Koła Ułanów Jazłowieckich odznaczył Ją w dowód uznania Krzyżem Pułkowym, posiadała też szereg innych odznaczeń i dowodów uznania wobec Jej zaangażowania i aktywnej patriotycznej postawy, której dawała wyraz jako dziennikarka i autorka, zarówno po zmianach w Polsce w latach 1980/1990-tych lecz również wcześniej, gdy nie przynosiło to korzyści a nawet groziło konsekwencjami zawodowymi.
Niestety nie mogliśmy dotychczas uzyskać bardziej szczegółowych informacji związanych z okolicznościami Jej śmierci jak również miejsca pochowania, po nawiązaniu kontaktu z członkami Jej rodziny i uzyskaniu bliższych informacji, będziemy się starali naszych członków i przyjaciół Zmarłej informować.
Zarząd Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckiej.