Komunikat Zarządu Rodziny

Szanowni Państwo, Członkowie i Przyjaciele Rodziny Jazłowieckiej!

Zarząd Rodziny planował jak co roku szereg spotkań jak również udział w uroczystościach rocznicy 1920 roku, w którego wydarzeniach 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich miał swój chwalebny udział. Niestety w obecnej sytuacji będą one w większości czy nawet w całości odwołane lub przynajmniej odłożone na - mamy nadzieję - niezbyt odległy czas. Tak więc planowane na dzień 12 lipca br. w Warszawie Święto Pułkowe, jak co roku organizowane przez Rodzinę Jazłowiecką, będzie ograniczone do Mszy św. w Kościele OO. Bernardynów na Warszawskiej Sadybie o godzinie 10:30 przy udziale tych osób które zdecydują się w niej uczestniczyć. Po mszy złożone będą kwiaty pod tablicą i pomnikiem Żołnierzy Pułku Ułanów walczących i poległych w 1939 roku.
Nie jest nam obecnie znana decyzja odnośnie obchodu święta w 14. Batalionie Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie.
Zarząd Rodziny planował też umożliwienie zbiorowego udziału naszych członków wraz z rodzinami (szczególnie z młodzieżą i dziećmi) w uroczystościach 100-rocznicy bitwy pod Komarowem w dniach 29-30 sierpnia br. W bitwie tej stoczonej po walkach pod Lwowem pokonana została Armia Konna Budionnego dążąca ku Warszawie. Zapowiadane uroczystości pod Komarowem, które może choć w części się odbędą, miały obejmować odsłonięcie pomnika upamiętniającego polskich kawalerzystów i rewię-rekonstrukcję tej bitwy. Przy tej okazji planowaliśmy też renesansowej Twierdzy Zamość. Jednak wobec znanych ograniczeń należy liczyć się z odwołaniem uroczystości lub brakiem  możliwości udziału w nich.
Jest również prawdopodobne, że również doroczne uroczystości wrześniowe zostaną one ograniczone do odwiedzin cmentarzy mieszczących groby Żołnierzy Pułku przez rodziny i bliskich, jak też członków Zarządu Rodziny. Wiemy, że nie musimy zachęcać ani prosić Państwa o zachowanie w pamięci miejsc ich pochowania.

Wobec tych ograniczeń Zarząd Rodziny planuje kontynuację edycji naszego biuletynu „Ułan Jazłowiecki” oraz wydawnictwa okolicznościowego poświęconego Kawalerii Polskiej powstającego z naszej inicjatywy.