Profesor Władysław Mironowicz

Z głębokim żalem przyjęła Rodzina Jazłowiecka wiadomość o śmierci Śp. Profesora Władysława Mironowicza, wieloletniego członka naszej Rodziny, blisko związanego z  tradycją 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich przez bliskie pokrewieństwo Jego Matki, Śp. Pani Kazimiery Walickiej z porucznikiem Marianem Walickim, dowódcą czołowego szwadronu, poległego w szarży pod Wólką Węglową w 1939 roku. Jako profesor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, odnosił liczne sukcesy badawcze jak również w praktycznej działalności budowlanej na terenie Wrocławia ale szczególnie Wałbrzycha, za co był nagradzany licznymi odznaczeniami państwowymi i zawodowymi, jak też nagrodą Politechniki Wrocławskiej. Jako urodzony w roku 1934 Wilnianin, mąż córki Śp. Podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, bohatera walk o polskość Kresów Północno - Wschodnich, był również związany tą tradycją, uczestnicząc jako członek rodziny w wielu uroczystościach poświęconych osobie Podpułkownika. Po kolejnej ciężkiej chorobie zmarł  w dniu 5 marca br. we Wrocławiu i pochowany został po nabożeństwie w Kościele NMP Królowej Polski we Wrocławiu - Klecinie i pochowany na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym. Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia, zapewniając o naszej serdecznej o Nim pamięci, jako przedstawicielu rodziny która wpisała się szczególnie w historię 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Zarząd Rodziny Jazłowieckiej.