Wigilia w Szymanowie 2019

W dniu 14 grudnia 2019 w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się spotkanie wigilijne Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Obok licznie zgromadzonych członków Rodziny Jazłowieckiej, obecne były również członkinie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, delegacja 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego wraz z grupą oficerów i podoficerów a także delegacje Oddziału w barwach 14 Pułku UJ Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa, Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku z Lubniewic i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Wrocławia. Po meldunku wojskowym przed Szymanowskim klasztorem który zgromadził ułanów na koniach oraz rowerach a który odebrała Matka Wawrzyna, odczytany został rozkaz dowódcy Batalionu o przyznaniu medalu Panu Antoniemu Dudzińskiemu - prezesowi wydawnictwa Eko-Dom Grajewo. Wydawnictwo to od dłuższego czasu wydaje m.in. publikacje związane z historią 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po meldunku odbyła się uroczysta Msza Święta. Następnie Siostry podjęły zgromadzonych gości kolacją wigilijną, rozpoczętą życzeniami Matki Przełożonej. Po kolacji zebrani mieli okazję zapoznać się z historią działalności grup rekonstrukcyjnych a także samego Batalionu. Zwieńczeniem spotkania w Szymanowie było krótkie zebranie członków Rodziny Jazłowieckie podsumowujące działalność w 2019 roku.