Oroczystości wrześniowe w Górkach

15 września br. przedstawiciele Rodziny Jazłowieckiej wzięli udział w uroczystych obchodach pamięci żołnierzy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, którzy 80 lat temu, podczas wojny obronnej 1939 roku na terenie Puszczy Kampinoskiej stoczyli zaciekłe walki z okrążającymi Warszawę wojskami niemieckimi. Społeczność lokalna oraz władze samorządowe kolejny raz pokazały że pamięć o tych wydarzeniach jest trwała. W uroczystościach wziął udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak który złożył kwiaty przy Pomniku Poległych Ułanów Jazłowieckich oraz wziął udział w apelu pamięci i we mszy świętej w intencji poległych ułanów