Święto Pułkowe 2019

Szanowni Państwo, informujemy że Święto Pułkowe w Warszawie w dniu 14 lipca przebiegło skromnie ale uroczyście z udziałem naszych Członków, Matki Generalnej Przełożonej SS. Niepokalanek, przedstawicieli władz Mokotowa, 14 Batalionu z Stargardu, środowisk kawaleryjskich i kombatanckich (AK i in.). Podczas Mszy św. wspominani byli wielokrotnie polegli i żyjący Ułani i Ich Koledzy, oraz następcy. Oddziały ułańskie prezentowały się dobrze, dwóch ułanów (z Sandomierza)  pasowanych zostało pod tablicą pułkową. Salwa honorowa (w wykonaniu O. z Sandomierza), wypadła nad podziw równo! Odczytany został list Szefa Urzędu Do spraw Kombatantów i OR przez jego reprezentantkę. Podczas spotkania w sali parafialnej usłyszelismy serdeczne słowa od Matki M. Wawrzyny i pozdrowienia od Dowódcy Batalionu. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Uczestnikom i współorganizatorom, szczególnie Członkom Zarządu Rodziny!
Z wyrazami szacunku, Jan Gromnicki.
Zdjęcia: Maciej Kupidura